Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

София, 25.09.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 29.09.2023 г., поради планови измервания в подстанция „Курило“, собственост на ЕСО, за периода от 02:00 ч. до 04:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места на територията на Столична община: гр. Нови Искър, кв. „Кумарица“, с. Войнеговци, с. Житен, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Балша, с. Доброславци и с. Чепинци.

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра“. Кратко описание на длъжността:

Публикувана на: 25/02/2012

thumb

Днес, 25 февруари, над 100 човека се събраха, за да се включат в инициативата за пълнене на чували с пясък и изграждане на укрепващите диги на реките "Искър" и "Гнилянска", която поде районната администрация на "Нови Искър", гражданското общество и форума "OFFRoad-Bulgaria".

Публикувана на: 25/02/2012

Онлайн медията OFFNews.bg потърси за интервю кмета на столичния район „Нови Искър“, за да разкаже за мерките, които районната администрация и жителите на Нови Искър вземат, за да се предпазят от евентуално наводнение като това през 2005 г., както и за това, какво хубаво нещо предстои да се случи в следващите няколко дни в град Нови Искър.

Публикувана на: 24/02/2012

 

„Важното е, че оцеляхме. Напук на всички надвиснали като кинжали над главите ни страшни съществителни. Оцеляхме горди и достойни!”

Тези думи изрекохме преди година.

Днес продължаваме да оцеляваме.

И да доказваме, че ние – учителите от 171 ОУ „Стоил Попов” сме отговорни, търпеливи, всеотдайни, изключителни професионалисти.

И да вярваме в педагогическата философия на Коменски: „Без истинска и всеотдайна обич към децата никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие”.

И защото българският учител носи в сърцето си пламъка на просветителите, отворили очите на азбукарчетата за знание.

Публикувана на: 24/02/2012

Във връзка с удължаване на маршрута на автобусна линия с № 26 от 1 март тази година в експериментален срок от 6 месеца, "СКГТ" публикува актуално разписание за движение на автобусите.

   Страница 422 от 433   

  Страница 1 от 49   

Публикувана на: 08/09/2023

З А П О В Е Д

№ РНИ23-РД09-353/07.09.2023 г.

 

От ДЗЗД „Интернешънал Газ“, дружество учредено съгласно законите на Р България, вписано в регистър Булстат с код 180711624, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ №3-5, в качеството му на изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с Възложител – „Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175203478
Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА