|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Контакти

Район „Нови Искър“

Адрес                                                                  Телефони за контакт:

гр. Нови Искър                                                      Оперативен дежурен: 02/991-72-30

ул."Искърско дефиле" № 121                              Кабинет на кмет: 02/936-11-14

e-mail: info@novi-iskar.bg                                       Деловодство: 02/991-62-46

Факс: 991-76-23                                                 Осигурена достъпна среда за хора с увреждания!

 Работно време:

от Понеделник до Петък

от 08:30 ч. до 17:00 ч.


Дирекция „Общински приходи“

Отдел „Нови Искър“

адрес: гр. Нови Искър, ул. "Търговска" № 18

Тел.: 02/991-83-81

 

Районен инспекторат „Нови Искър“

адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121

Тел.: 02/991-61-77

 

Социално подпомагане

ДСП „Връбница“ - филиал „Нови Искър“

адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121

тел.: 02/991-65-80

Органограма - Структура на Столична община Район "Нови Искър"

 Актуален тел. указател 2024 район Нови Искър CO

 

Възможности за заплащане на административни услуги, предоставяни от СО - район "Нови Искър":

- в брой - на гише във фронт-офис /ЦАО/;

- чрез картово плащане - ПОС-терминално устройство на гише във фронт-офис /ЦАО;

БАНКОВИ СМЕТКИ НА СО - РАЙОН "НОВИ ИСКЪР":

IBAN: BG72SOMB91303124904501, BIC:SOMBBGSF - за такси, услуги, наеми
 

IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC:SOMBBGSF - за депозити и гаранции

Общинска банка АД

ХАРТА НА КЛИЕНТА