|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обезщетения за сервитутни права

Заявление Вариант 1 - лице собственик
Заявление Вариант 2 - наследници на лице Заповед за утвърждаване на бланки по процедура за обезщетения МГВ България-Сърбия Образец на Пълномощно - обещетения МГВ България-Сърби ПРОТОКОЛ №3 ЧЛ.210
Приложение № 1 от ПРОТОКОЛ №3

ХАРТА НА КЛИЕНТА