|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Кметства

с. Балша

Кмет: Николай Нодков

Гл. специалист: Антоанина Венкова

Адрес: с. Балша, ул. "Иван Денкоглу" № 22В

Телефон: 998 80 02

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Войняговци

кмет: Емил Алексиев

Гл. специалист: Марияна Стойчева

Адрес: с. Войнеговци, ул. „Спортист” №12

Телефон: 996 30 17

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Доброславци

Кмет: Росен Николов

Гл. специалист: Елена Николова

Адрес: с. Доброславци, площад „Мегдана” №2А

Телефон: 998 82 13/ 998 82 15

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Житен

Кмет: Галя Георгиева

Гл. специалист: Диляна Григорова

Адрес: с. Житен, ул. „Житница” №22

Телефон: 998 23 69/ 998 20 66

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.
 

с. Кубратово

Кмет: Петър Велчев

Гл. специалист: Румяна Маринкова

Адрес: с. Кубратово, площад „Куманица” № 1

Телефон: 936 68 50

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Кътина

Кмет: Станислав Станков

Гл. специалист: Маргарита Величкова

Адрес: с. Кътина, пл. „Площада” №1

Телефон: 991 61 72/ 991 61 74

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Локорско

Кмет: Цветелина Гаврилова

Гл. специалист: Василина Викторова

Адрес: с. Локорско, бул. „Димитър Тошков” 23

Телефон: 996 20 91

Осигурена достъпна среда за хора с увреждания!

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Мировяне

Кмет: Светослава Иванова

Главен специалист: Даниела Исаева

Адрес: с. Мировяне, ул. „Любимец” №1А

Телефон: 998 70 10/ 998 70 11

Осигурена достъпна среда за хора с увреждания!

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.
 

с. Негован

Кмет: Валентин Павлов

Гл. специалист: Анета Александрова

Адрес: с. Негован, ул. „Васил Левски” №35

Телефон: 996 31 18

Осигурена достъпна среда за хора с увреждания!

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Подгумер

Кмет: Валери Динчев

Гл. специалист: Камелия Стефанова

Адрес: с. Подгумер, ул. „Стара планина” №23Б

Телефон: 996 34 59   

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Световрачане

Кмет: Петър Гургулеев

Адрес: с. Световрачане, ул. „Софийска” №36

Телефон: 996 30 10

Главен специалист: Анелия Гогова

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

 

с. Чепинци

Кмет: Нели Ангелова

Гл. специалист: Даяна Кръстанова

Адрес: с. Чепинци, ул. "Хан Аспарух" № 2

Телефон: 996 21 24/ 996 21 67

 

Извършвани административни услуги:

Кметството води картотека на резервисти, подлежащи на военен отчет (мъже и жени до 55 години) и картотека на техника от националното стопанство.

От 01. 09.2011 г. гл. специалист на кметство връчва призовки на Софийски районен съд.

Могат да се подават заявления общ характер до кмета на населеното място.

Издаване на заявление за административна услуга - удостоверение за наследници, семейно положение, родствени връзки, идентичност на имена, удостоверение за вече регистриран постоянен и настоящ адрес.Издаване на заявление за административна услуга – препис-извлечение от акт за смърт, дубликат на акт за раждане, дубликат на акт за граждански брак.Издаване на заявление за постоянен адрес и настоящ адрес. Съставяне на акт за смърт.Извършване на нотариална заверка на пълномощни с недоговорен характер.

ХАРТА НА КЛИЕНТА