|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Важни телефони

тел. 112 - Национална система

тел. 0700-11-233 - "Улично осветление" АД

тел. 0800-121-21 - "Софийска вода" АД - www.sofiyskavoda.bg

тел. 0700-100-10 - "ЧЕЗ България" ЕАД - www.cez.bg

тел. 0700-13-233 -****"Център за градска мобилност" - www.sofiatraffic.bg

тел. 0700-13-020 - "Агенция "Пътна инфраструктура" - www.api.bg

тел. 0700-17-310 - "Контактен център на Столична община" - www.call.sofia.bg

тел. 02-931-41-60 и 02-931-41-64 - "ОП Екоравновесие" - www.ecoravnovesie.com

ХАРТА НА КЛИЕНТА