RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3068/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3068/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Mon, 26 Feb 2024 10:25:44 +0200 Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-72/23.02.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3067/15/zapoved-----rni24-rd09-72-23-02-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3067/15/zapoved-----rni24-rd09-72-23-02-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Mon, 26 Feb 2024 10:24:19 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-72/23.02.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР. ]]> <![CDATA[Конкурс за заемане на длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "УОСЖФРКТД" на СО-Район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3066//konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost--yuriskonsult-v-otdel--uoszhfrktd--na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3066//konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost--yuriskonsult-v-otdel--uoszhfrktd--na-so-rajon--novi-iskr-.html Wed, 21 Feb 2024 11:49:44 +0200 На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ24-РД09-65/21.02.2024 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“ ]]> <![CDATA[Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3065/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3065/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Tue, 20 Feb 2024 09:03:50 +0200 Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК ]]> <![CDATA[ Заповед № РНИ24-РД09-62/16.02.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3064/15/-zapoved-----rni24-rd09-62-16-02-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3064/15/-zapoved-----rni24-rd09-62-16-02-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Tue, 20 Feb 2024 09:02:11 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-62/16.02.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР. ]]> <![CDATA[Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3063/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3063/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Wed, 31 Jan 2024 16:19:39 +0200 Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-43/30.01.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3062/15/zapoved-----rni24-rd09-43-30-01-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3062/15/zapoved-----rni24-rd09-43-30-01-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Wed, 31 Jan 2024 16:17:54 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-43/30.01.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б
от ЗГР. ]]>
<![CDATA[Инвестиционно предложение за "Отглеждане на риба за консумация и осъществяване на спортен и любителски риболов в язовир" в поземлен имот с идентификатор 841010.4893.813 по КККР на с. Кътина, район "Нови Искър", Столична община с дата: 19.01.2024г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3061/15/investitsionno-predlozhenie-za--otglezhdane-na-riba-za-konsumatsiya-i-osschestvyavane-na-sporten-i-lyubitelski-ribolov-v-yazovir--v-pozemlen-imot-s-identifikator-841010-4893-813-po-kkkr-na-s--ktina--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina-s-data--19-01-2024g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3061/15/investitsionno-predlozhenie-za--otglezhdane-na-riba-za-konsumatsiya-i-osschestvyavane-na-sporten-i-lyubitelski-ribolov-v-yazovir--v-pozemlen-imot-s-identifikator-841010-4893-813-po-kkkr-na-s--ktina--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina-s-data--19-01-2024g-.html Fri, 19 Jan 2024 15:18:30 +0200 Инвестиционно предложение за
"Отглеждане на риба за консумация и осъществяване на спортен и
любителски риболов в язовир" в поземлен имот с идентификатор
841010.4893.813 по КККР на с. Кътина, район "Нови Искър", Столична
община с дата: 19.01.2024г. ]]>
<![CDATA[Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АП]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3060/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-ap.html http://www.novi-iskar.bg/news/3060/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-ap.html Tue, 16 Jan 2024 08:49:17 +0200 Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АП ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-27/12.01.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3059/15/zapoved-----rni24-rd09-27-12-01-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3059/15/zapoved-----rni24-rd09-27-12-01-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Tue, 16 Jan 2024 08:47:37 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-27/12.01.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР. ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Жилищно строителство и водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 80409.5826.59 по КККР на с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3058/15/investitsionno-predlozhenie-za--zhilischno-stroitelstvo-i-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-80409-5826-59-po-kkkr-na-s--chepintsi--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/3058/15/investitsionno-predlozhenie-za--zhilischno-stroitelstvo-i-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-80409-5826-59-po-kkkr-na-s--chepintsi--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html Mon, 15 Jan 2024 17:30:17 +0200 Инвестиционно предложение за "Жилищно
строителство и водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор
80409.5826.59 по КККР на с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община ]]>
<![CDATA[Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3057/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3057/15/sobschenie-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Mon, 08 Jan 2024 17:47:40 +0200 Съобщение по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-16/05.01.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3056/15/zapoved-----rni24-rd09-16-05-01-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3056/15/zapoved-----rni24-rd09-16-05-01-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Mon, 08 Jan 2024 17:45:33 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-16/05.01.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР ]]> <![CDATA["Разрешения за търговия на открито върху терен общинска собственост" - мартеници]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3055/15/-razresheniya-za-trgoviya-na-otkrito-vrhu-teren-obschinska-sobstvenost----martenitsi.html http://www.novi-iskar.bg/news/3055/15/-razresheniya-za-trgoviya-na-otkrito-vrhu-teren-obschinska-sobstvenost----martenitsi.html Fri, 22 Dec 2023 09:12:23 +0200 "Разрешения за търговия на
открито върху терен общинска собственост" - мартеници ]]>
<![CDATA[Заповед №РНИ23-РД09-535/06.12.2023г., Заповед №РНИ23-РД09-528/06.12.2023г., Заповед №РНИ23-РД09-603/18.12.2023г. за принудително преместване на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/ паркирани върху терен общинска собственост]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3054/15/zapoved----rni23-rd09-535-06-12-2023g---zapoved----rni23-rd09-528-06-12-2023g---zapoved----rni23-rd09-603-18-12-2023g--za-prinuditelno-premestvane-na-iumps--izlezli-ot-upotreba-motorni-prevozni-sredstva--parkirani-vrhu-teren-obschinska-sobstvenost.html http://www.novi-iskar.bg/news/3054/15/zapoved----rni23-rd09-535-06-12-2023g---zapoved----rni23-rd09-528-06-12-2023g---zapoved----rni23-rd09-603-18-12-2023g--za-prinuditelno-premestvane-na-iumps--izlezli-ot-upotreba-motorni-prevozni-sredstva--parkirani-vrhu-teren-obschinska-sobstvenost.html Tue, 19 Dec 2023 07:14:37 +0200 Заповед
№РНИ23-РД09-535/06.12.2023г., Заповед №РНИ23-РД09-528/06.12.2023г.,
Заповед №РНИ23-РД09-603/18.12.2023г. за принудително преместване на
ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/ паркирани върху
терен общинска собственост ]]>
<![CDATA[Заповед № РНИ23-РД09-524/06.12.2023 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3052/15/zapoved-----rni23-rd09-524-06-12-2023-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3052/15/zapoved-----rni23-rd09-524-06-12-2023-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr.html Fri, 08 Dec 2023 13:36:45 +0200 Заповед № РНИ23-РД09-524/06.12.2023 г. за назначена комисия по
чл. 99б от ЗГР ]]>
<![CDATA[Уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3051/15/uvedomlenie-po-reda-na-chl--26--al--1-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3051/15/uvedomlenie-po-reda-na-chl--26--al--1-ot-apk.html Fri, 08 Dec 2023 13:35:53 +0200 Уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК ]]> <![CDATA[Уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3050/15/uvedomlenie-po-reda-na-chl--26--al--1-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3050/15/uvedomlenie-po-reda-na-chl--26--al--1-ot-apk.html Fri, 08 Dec 2023 13:34:57 +0200 Уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК ]]> <![CDATA[Уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3049/15/uvedomlenie-po-reda-na-chl--26--al--1-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3049/15/uvedomlenie-po-reda-na-chl--26--al--1-ot-apk.html Fri, 08 Dec 2023 13:33:54 +0200 Уведомление по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г.", находяща се на ул. "Кременица" № 2, гр. Нови Искър, район "Нови Искър", Столична община, поземлен имот с идент]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3053/15/investitsionno-predlozhenie-za--dobavyane-na-novi-otpadtsi-i-dejnosti-s-tyah-na-ploschadka-vpisana-pod-----3-v-razreshenie-----12-do-1440-13-18-07-2023g----nahodyascha-se-na-ul---kremenitsa------2--gr--novi-iskr--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina--pozemlen-imot-s-ident.html http://www.novi-iskar.bg/news/3053/15/investitsionno-predlozhenie-za--dobavyane-na-novi-otpadtsi-i-dejnosti-s-tyah-na-ploschadka-vpisana-pod-----3-v-razreshenie-----12-do-1440-13-18-07-2023g----nahodyascha-se-na-ul---kremenitsa------2--gr--novi-iskr--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina--pozemlen-imot-s-ident.html Fri, 08 Dec 2023 01:49:31 +0200 Инвестиционно предложение за "Добавяне
на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в
разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г.", находяща се на ул. "Кременица"
№ 2, гр. Нови Искър, район "Нови Искър", Столична община, поземлен имот
с идентификатор 00357.5350.10 от кадастралната карта, с площ 40054кв.
м. ]]>