RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Съобщения по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3088/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3088/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Wed, 10 Apr 2024 11:11:35 +0300 Съобщения по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-127/08.04.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3087/15/zapoved-----rni24-rd09-127-08-04-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3087/15/zapoved-----rni24-rd09-127-08-04-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr.html Wed, 10 Apr 2024 11:09:36 +0300 Заповед № РНИ24-РД09-127/08.04.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г. на директора на РИОСВ-София" в поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10, находящ се в гр. Нови Искър, Столичн]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3086/15/investitsionno-predlozhenie-za--dobavyane-na-novi-otpadtsi-i-dejnosti-s-tyah-na-ploschadka-vpisana-pod-----3-v-razreshenie-----12-do-1440-13-18-07-2023g--na-direktora-na-riosv-sofiya--v-pozemlen-imot-s-identifikator-00357-5350-10--nahodyasch-se-v-gr--novi-iskr--stolichn.html http://www.novi-iskar.bg/news/3086/15/investitsionno-predlozhenie-za--dobavyane-na-novi-otpadtsi-i-dejnosti-s-tyah-na-ploschadka-vpisana-pod-----3-v-razreshenie-----12-do-1440-13-18-07-2023g--na-direktora-na-riosv-sofiya--v-pozemlen-imot-s-identifikator-00357-5350-10--nahodyasch-se-v-gr--novi-iskr--stolichn.html Tue, 02 Apr 2024 16:50:05 +0300 Инвестиционно предложение за "Добавяне
на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в
разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г. на директора на РИОСВ-София" в
поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10, находящ се в гр. Нови
Искър, Столична община ]]>
<![CDATA[Във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, считан от 01.04.2024г. до 30.11.2024г., апелираме за спазване на правилата с цел защита на горските и земеделските територии от пожари.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3085/15/vv-vrzka-s-obyaveniya-pozharoopasen-sezon-v-gorskite-teritorii--schitan-ot-01-04-2024g--do-30-11-2024g---apelirame-za-spazvane-na-pravilata-s-tsel-zaschita-na-gorskite-i-zemedelskite-teritorii-ot-pozhari-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3085/15/vv-vrzka-s-obyaveniya-pozharoopasen-sezon-v-gorskite-teritorii--schitan-ot-01-04-2024g--do-30-11-2024g---apelirame-za-spazvane-na-pravilata-s-tsel-zaschita-na-gorskite-i-zemedelskite-teritorii-ot-pozhari-.html Tue, 02 Apr 2024 08:31:56 +0300

Уважаеми съграждани,

Във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, считан от 01.04.2024г. до 30.11.2024г., апелираме за спазване на правилата с цел защита на горските и земеделските територии от пожари.

]]>
<![CDATA[Конкурс за заемане на длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на СО-Район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3082//konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost-glaven-arhitekt-na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3082//konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost-glaven-arhitekt-na-so-rajon--novi-iskr-.html Sun, 31 Mar 2024 21:42:18 +0300 Конкурс за заемане на длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на СО-Район "Нови Искър" ]]> <![CDATA[ Заповед № РНИ24-РД09-113/28.03.2024г. за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3084/15/-zapoved-----rni24-rd09-113-28-03-2024g--za-prinuditelno-premestvane-na-izlyazlo-ot-upotreba-motorno-prevozno-sredstvo-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3084/15/-zapoved-----rni24-rd09-113-28-03-2024g--za-prinuditelno-premestvane-na-izlyazlo-ot-upotreba-motorno-prevozno-sredstvo-.html Fri, 29 Mar 2024 13:11:18 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-113/28.03.2024г.
за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно
средство. ]]>
<![CDATA[Съобщение сирени април 2024]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3083/15/sobschenie-sireni-april-2024.html http://www.novi-iskar.bg/news/3083/15/sobschenie-sireni-april-2024.html Fri, 29 Mar 2024 02:08:33 +0200

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

В изпълнение на Заповед на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Нови Искър”, Ви уведомявам за провеждането на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 01.04.2024 г. от 11.00 ч. до 11.10ч.

Тестът се реализира чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация, подавани от крайни акустични устройства - сирени.

]]>
<![CDATA[Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "ОСДКСПП"**на СО-район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3081//sistema-za-opredelyane-na-rezultatite-pri-provezhdane-na-konkurs-za-dlzhnost-starshi-yuriskonsult-v-otdel--osdkspp---na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3081//sistema-za-opredelyane-na-rezultatite-pri-provezhdane-na-konkurs-za-dlzhnost-starshi-yuriskonsult-v-otdel--osdkspp---na-so-rajon--novi-iskr-.html Fri, 22 Mar 2024 15:05:06 +0200 Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за
длъжност СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "ОСДКСПП"**на СО-район "Нови Искър" ]]>
<![CDATA[Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "ОСДКСПП" на СО-район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3080//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost-starshi-yuriskonsult-v-otdel--osdkspp--na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3080//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost-starshi-yuriskonsult-v-otdel--osdkspp--na-so-rajon--novi-iskr-.html Fri, 22 Mar 2024 15:03:42 +0200 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "ОСДКСПП" на СО-район "Нови Искър" ]]>
<![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-103/20.03.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3079/15/zapoved-----rni24-rd09-103-20-03-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3079/15/zapoved-----rni24-rd09-103-20-03-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Thu, 21 Mar 2024 16:42:20 +0200 Заповед № РНИ24-РД09-103/20.03.2024 г. за назначена комисия по чл.
99б от ЗГР. ]]>
<![CDATA[Съобщения по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3078/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3078/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Thu, 21 Mar 2024 16:41:47 +0200 На основание чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомявам, че в СО-район „Нови Искър“ е образувана административна преписка с вх. № РНИ24-ГР94-380/18.03.2024 г. за  извършване проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ на направената на адрес гр. Нови Искър, ул. „Оброчище“ № 14 адресна регистрация.

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

гр. Нови Искър, ул.“Искърскодефиле”121 /ХХХI-МЦ/,п.к.1281,тел.: 991 7230; факс: 991 76 23 е-mail:info@novi-iskar.bg

 

ДО                                                                                      Изх. № РНИ24-ГР94-380/1/20.03.2024 г.

Г-Н ДРАГАН МИЛОШЕВ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомявам, че в СО-район „Нови Искър“ е образувана административна преписка с вх. № РНИ24-ГР94-380/18.03.2024 г. за  извършване проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ на направената на адрес гр. Нови Искър, ул. „Оброчище“ № 14 адресна регистрация.

При проверката се установи, че на горепосочения адрес сте регистриран по настоящ адрес. Адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР се заличават със заповед на кмета на общината съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 до 7 /седем/ дни, считано  от датата на обявяване на настоящото съобщение можете да се запознаете с административната преписка в сградата на СО-Район „Нови Искър“, ул. „Искърско дефиле“ № 121, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.,   както и да направите писмени искания и/или възражения.

Настоящето  съобщение да  се постави за срок от 7 /седем/ дни на информационното табло за обявления в административната сграда на СО-район „Нови Искър“ и на интернет на страницата на района, след изтичането на срока съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.

 

 

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
<![CDATA[Списък на одобрените кандидати, подали формуляри за кандидатстване в периода от 01.11.2023г. до 31.01.2024г. по Програма LIFE на Европейския съюз]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3077/15/spisk-na-odobrenite-kandidati--podali-formulyari-za-kandidatstvane-v-perioda-ot-01-11-2023g--do-31-01-2024g--po-programa-LIFE-na-evropejskiya-syuz.html http://www.novi-iskar.bg/news/3077/15/spisk-na-odobrenite-kandidati--podali-formulyari-za-kandidatstvane-v-perioda-ot-01-11-2023g--do-31-01-2024g--po-programa-LIFE-na-evropejskiya-syuz.html Tue, 19 Mar 2024 07:22:31 +0200 Списък на одобрените кандидати, подали
формуляри за кандидатстване в периода от 01.11.2023г. до 31.01.2024г. по
Програма LIFE на Европейския съюз ]]>
<![CDATA[Заповеди за принудително преместване на ИУМПС]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3076/15/zapovedi-za-prinuditelno-premestvane-na-iumps.html http://www.novi-iskar.bg/news/3076/15/zapovedi-za-prinuditelno-premestvane-na-iumps.html Tue, 19 Mar 2024 07:16:36 +0200
Заповеди за принудително преместване на ИУМПС
 
Заповед № РНИ24-РД09-88
 
Заповед № РНИ24-РД09-89
 
Заповед № РНИ24-РД09-90
 
Заповед № РНИ24-РД09-91
 
Заповед № РНИ24-РД09-93
 
Заповед № РНИ24-РД09-94
 
Заповед № РНИ24-РД09-95
 
Заповед № РНИ24-РД09-96
 
Заповед № РНИ24-РД09-100
]]>
<![CDATA[Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3075/15/obyavlenie-za-provezhdane-na-obschestveno-obszhdane-na-proekt-za-podroben-ustrojstven-plan-----planza-regulatsiya-i-zastroyavane--pup-prz--za-pozemlen-imot-s-kadastralen-identifikator--pi-s-ki--00357-5325-476-po-kkkr-za-zemlischeto-na-gr--novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3075/15/obyavlenie-za-provezhdane-na-obschestveno-obszhdane-na-proekt-za-podroben-ustrojstven-plan-----planza-regulatsiya-i-zastroyavane--pup-prz--za-pozemlen-imot-s-kadastralen-identifikator--pi-s-ki--00357-5325-476-po-kkkr-za-zemlischeto-na-gr--novi-iskr.html Fri, 15 Mar 2024 10:49:11 +0200 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец /ТК/ на територията на имот с идентификатор 21662.4833.27, с. Доборславци, район 4Нови Искър", Столична община"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3074/15/investitsionno-predlozhenie-za--proektirane-i-izgrazhdane-na-edin-broj-trben-kladenets--tk--na-teritoriyata-na-imot-s-identifikator-21662-4833-27--s--doborslavtsi--rajon-4novi-iskr---stolichna-obschina-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3074/15/investitsionno-predlozhenie-za--proektirane-i-izgrazhdane-na-edin-broj-trben-kladenets--tk--na-teritoriyata-na-imot-s-identifikator-21662-4833-27--s--doborslavtsi--rajon-4novi-iskr---stolichna-obschina-.html Thu, 14 Mar 2024 13:06:50 +0200 Инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец /ТК/ на територията на имот с идентификатор 21662.4833.27, с. Доборславци, район 4Нови Искър", Столична община" ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 11884.5597.129 по КККР, нови УПИ I-129 - "за ЖС", УПИ II-129 - "за ЖС" и УПИ III-129 - "за ЖС" в нов, кв. 28б, с. Войнеговци, район "Нови Искър", Столична община]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3072/15/investitsionno-predlozhenie-za--zhilischno-stroitelstvo--v-pozemlen-imot-s-identifikator-11884-5597-129-po-kkkr--novi-upi-I-129----za-zhs---upi-II-129----za-zhs--i-upi-III-129----za-zhs--v-nov--kv--28b--s--vojnegovtsi--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html http://www.novi-iskar.bg/news/3072/15/investitsionno-predlozhenie-za--zhilischno-stroitelstvo--v-pozemlen-imot-s-identifikator-11884-5597-129-po-kkkr--novi-upi-I-129----za-zhs---upi-II-129----za-zhs--i-upi-III-129----za-zhs--v-nov--kv--28b--s--vojnegovtsi--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina.html Thu, 07 Mar 2024 13:24:55 +0200 Инвестиционно предложение за "Жилищно
строителство" в поземлен имот с идентификатор 11884.5597.129 по КККР,
нови УПИ I-129 - "за ЖС", УПИ II-129 - "за ЖС" и УПИ III-129 - "за ЖС" в
нов, кв. 28б, с. Войнеговци, район "Нови Искър", Столична община ]]>
<![CDATA[Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "УОСЖФРКТД"**на СО-район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3071//sistema-za-opredelyane-na-rezultatite-pri-provezhdane-na-konkurs-za-dlzhnost-yuriskonsult-v-otdel--uoszhfrktd---na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3071//sistema-za-opredelyane-na-rezultatite-pri-provezhdane-na-konkurs-za-dlzhnost-yuriskonsult-v-otdel--uoszhfrktd---na-so-rajon--novi-iskr-.html Wed, 06 Mar 2024 17:23:00 +0200 Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за
длъжност ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "УОСЖФРКТД"**на СО-район "Нови Искър" ]]>
<![CDATA[Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "УОСЖФРКТД" на СО-район "Нови Искър]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3070//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost-yuriskonsult-v-otdel--uoszhfrktd--na-so-rajon--novi-iskr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3070//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost-yuriskonsult-v-otdel--uoszhfrktd--na-so-rajon--novi-iskr.html Wed, 06 Mar 2024 17:21:48 +0200 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност
ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "УОСЖФРКТД" на СО-район "Нови Искър ]]>
<![CDATA[Обявление за конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "ОСДКСПП"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3069//obyavlenie-za-konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost-starshi-yuriskonsult-v-otdel--osdkspp-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3069//obyavlenie-za-konkurs-za-zaemane-na-dlzhnost-starshi-yuriskonsult-v-otdel--osdkspp-.html Tue, 05 Mar 2024 14:32:34 +0200

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ24-РД09-81/05.03.2024 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“

]]>
<![CDATA[Годишен проекто - списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2024г]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3073/15/godishen-proekto---spisk-na-grazhdani-s-dokazana-zhilischna-nuzhda--koito-sa-odobreni-za-nastanyavane-pod-naem-v-obschinski-zhilischa-prez-2024g.html http://www.novi-iskar.bg/news/3073/15/godishen-proekto---spisk-na-grazhdani-s-dokazana-zhilischna-nuzhda--koito-sa-odobreni-za-nastanyavane-pod-naem-v-obschinski-zhilischa-prez-2024g.html Tue, 05 Mar 2024 10:19:02 +0200 Годишен проекто - списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2024г ]]>