RSS - Район "Нови Искър" http://www.novi-iskar.bg Последни новини <![CDATA[Граждански бюджет на Столична община-район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3126/15/grazhdanski-byudzhet-na-stolichna-obschina-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3126/15/grazhdanski-byudzhet-na-stolichna-obschina-rajon--novi-iskr-.html Tue, 09 Jul 2024 17:24:02 +0300

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че с Решение № 139 на Столичен общински съвет от 25.04.2024г., е приета Методология на Граждански бюджет на София за Общоградски граждански бюджет и за Районни граждански бюджети.

]]>
<![CDATA[ Инвестиционно предложение за "Добив на пясъци и чакъл от находище "Горни Смардан", землище на с. Чепинци"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3127/15/-investitsionno-predlozhenie-za--dobiv-na-pyastsi-i-chakl-ot-nahodische--gorni-smardan---zemlische-na-s--chepintsi-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3127/15/-investitsionno-predlozhenie-za--dobiv-na-pyastsi-i-chakl-ot-nahodische--gorni-smardan---zemlische-na-s--chepintsi-.html Mon, 08 Jul 2024 17:09:43 +0300 Инвестиционно предложение за "Добив на пясъци и чакъл от находище "Горни Смардан", землище на с. Чепинци" ]]> <![CDATA[Съобщения по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3125/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3125/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Wed, 03 Jul 2024 17:42:31 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед РНИ24-РД09-265-комисия по чл. 99б от ЗГР]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3124/15/zapoved-rni24-rd09-265-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr.html http://www.novi-iskar.bg/news/3124/15/zapoved-rni24-rd09-265-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr.html Wed, 03 Jul 2024 17:41:23 +0300 ]]> <![CDATA[Съобщения по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3123/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html http://www.novi-iskar.bg/news/3123/15/sobscheniya-po-reda-na-chl--26-i-chl--18a--al--10-ot-apk.html Wed, 03 Jul 2024 17:33:48 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед № РНИ24-РД09-263/01.07.2024 г. за назначена комисия по чл. 99б от ЗГР.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3122/15/zapoved-----rni24-rd09-263-01-07-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3122/15/zapoved-----rni24-rd09-263-01-07-2024-g--za-naznachena-komisiya-po-chl--99b-ot-zgr-.html Wed, 03 Jul 2024 17:31:51 +0300 ]]> <![CDATA[Класиране Главен архитект]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3121//klasirane-glaven-arhitekt.html http://www.novi-iskar.bg/news/3121//klasirane-glaven-arhitekt.html Tue, 02 Jul 2024 16:28:09 +0300 ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Добив на строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от Находище "Кариерни материали - 4", землище на кв. Гниляне, район "Нови Искър", Столична община"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3120/15/investitsionno-predlozhenie-za--dobiv-na-stroitelni-materiali-pyask-i-chakl--godni-za-dobavchen-material-za-betoni-ot-nahodische--karierni-materiali---4---zemlische-na-kv--gnilyane--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3120/15/investitsionno-predlozhenie-za--dobiv-na-stroitelni-materiali-pyask-i-chakl--godni-za-dobavchen-material-za-betoni-ot-nahodische--karierni-materiali---4---zemlische-na-kv--gnilyane--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina-.html Mon, 24 Jun 2024 17:18:37 +0300 Инвестиционно предложение за "Добив на
строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за
бетони от Находище "Кариерни материали - 4", землище на кв. Гниляне,
район "Нови Искър", Столична община" ]]>
<![CDATA[Два броя жилищни сгради и два броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.25 по КККР за с. Подгумер, м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3119/15/dva-broya-zhilischni-sgradi-i-dva-broya-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-57011-5531-25-po-kkkr-za-s--podgumer--m---s--podgumer-stopanski-dvor---rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3119/15/dva-broya-zhilischni-sgradi-i-dva-broya-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-57011-5531-25-po-kkkr-za-s--podgumer--m---s--podgumer-stopanski-dvor---rajon--novi-iskr-.html Mon, 24 Jun 2024 17:15:50 +0300 Два броя жилищни сгради и два броя водоплътна
изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.25 по КККР за
с. Подгумер, м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър" ]]>
<![CDATA[Заповеди за принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства паркирани на общински терен]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3118/15/zapovedi-za-prinuditelno-premahvane-na-izlezli-ot-upotreba-motorni-prevozni-sredstva-parkirani-na-obschinski-teren.html http://www.novi-iskar.bg/news/3118/15/zapovedi-za-prinuditelno-premahvane-na-izlezli-ot-upotreba-motorni-prevozni-sredstva-parkirani-na-obschinski-teren.html Mon, 24 Jun 2024 17:10:17 +0300 Заповеди за принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства паркирани на общински терен ]]> <![CDATA[Четири броя жилищни сгради и четири броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.414 по КККР за с. Подгумер , м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3117/15/chetiri-broya-zhilischni-sgradi-i-chetiri-broya-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-57011-5531-414-po-kkkr-za-s--podgumer---m---s--podgumer-stopanski-dvor---rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3117/15/chetiri-broya-zhilischni-sgradi-i-chetiri-broya-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-57011-5531-414-po-kkkr-za-s--podgumer---m---s--podgumer-stopanski-dvor---rajon--novi-iskr-.html Fri, 21 Jun 2024 16:24:20 +0300 ]]> <![CDATA[Два броя жилищни сгради и два броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.25 по КККР за с. Подгумер, м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3116/15/dva-broya-zhilischni-sgradi-i-dva-broya-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-57011-5531-25-po-kkkr-za-s--podgumer--m---s--podgumer-stopanski-dvor---rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3116/15/dva-broya-zhilischni-sgradi-i-dva-broya-vodopltna-izgrebna-yama--v-pozemlen-imot-s-identifikator-57011-5531-25-po-kkkr-za-s--podgumer--m---s--podgumer-stopanski-dvor---rajon--novi-iskr-.html Fri, 21 Jun 2024 16:10:00 +0300 ]]> <![CDATA[Списък на класираните кандидати за провеждане на стаж в Лятна стажантска програма на СО-район "Нови Искър".]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3115/15/spisk-na-klasiranite-kandidati-za-provezhdane-na-stazh-v-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon--novi-iskr--.html http://www.novi-iskar.bg/news/3115/15/spisk-na-klasiranite-kandidati-za-provezhdane-na-stazh-v-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon--novi-iskr--.html Fri, 21 Jun 2024 15:37:12 +0300 ]]> <![CDATA[Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на СО-Район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3114//sistema-za-opredelyane-na-rezultatite-pri-provezhdane-na-konkurs-za-dlzhnost-glaven-arhitekt-na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3114//sistema-za-opredelyane-na-rezultatite-pri-provezhdane-na-konkurs-za-dlzhnost-glaven-arhitekt-na-so-rajon--novi-iskr-.html Wed, 19 Jun 2024 13:10:19 +0300 ]]> <![CDATA[Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на СО-Район "Нови Искър"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3113//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost-glaven-arhitekt-na-so-rajon--novi-iskr-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3113//spisk-na-dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-do-konkurs-za-dlzhnost-glaven-arhitekt-na-so-rajon--novi-iskr-.html Wed, 19 Jun 2024 13:08:04 +0300 ]]> <![CDATA[Допуснати и недопуснати кандидати за Лятна стажантска програма на СО-район "Нови Искър" 2024 г.]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3112/15/dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-za-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon--novi-iskr--2024-g-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3112/15/dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-za-lyatna-stazhantska-programa-na-so-rajon--novi-iskr--2024-g-.html Tue, 18 Jun 2024 17:08:11 +0300 Допуснати и недопуснати кандидати за Лятна стажантска програма на СО-район "Нови Искър" 2024 г. ]]> <![CDATA[Инвестиционно предложение за "Изграждане на складова сграда с офиси и ведомствено жилище и изгребна яма в ПИ с идентификатор 44224.5807.700, УПИ IV-511, 512, 513, м. "Локорско - стопански двор", с. Локорско, район "Нови Искър", Столична община"]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3111/15/investitsionno-predlozhenie-za--izgrazhdane-na-skladova-sgrada-s-ofisi-i-vedomstveno-zhilische-i-izgrebna-yama-v-pi-s-identifikator-44224-5807-700--upi-IV-511--512--513--m---lokorsko---stopanski-dvor---s--lokorsko--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina-.html http://www.novi-iskar.bg/news/3111/15/investitsionno-predlozhenie-za--izgrazhdane-na-skladova-sgrada-s-ofisi-i-vedomstveno-zhilische-i-izgrebna-yama-v-pi-s-identifikator-44224-5807-700--upi-IV-511--512--513--m---lokorsko---stopanski-dvor---s--lokorsko--rajon--novi-iskr---stolichna-obschina-.html Fri, 14 Jun 2024 08:31:52 +0300 Инвестиционно предложение за
"Изграждане на складова сграда с офиси и ведомствено жилище и изгребна
яма в ПИ с идентификатор 44224.5807.700, УПИ IV-511, 512, 513, м.
"Локорско - стопански двор", с. Локорско, район "Нови Искър", Столична
община" ]]>
<![CDATA[Заповед РНИ24-РД09-240]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3110/15/zapoved-rni24-rd09-240.html http://www.novi-iskar.bg/news/3110/15/zapoved-rni24-rd09-240.html Fri, 07 Jun 2024 11:21:54 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед РНИ24-РД09-239]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3109/15/zapoved-rni24-rd09-239.html http://www.novi-iskar.bg/news/3109/15/zapoved-rni24-rd09-239.html Fri, 07 Jun 2024 11:20:54 +0300 ]]> <![CDATA[Заповед РНИ24-РД09-238]]> http://www.novi-iskar.bg/news/3108/15/zapoved-rni24-rd09-238.html http://www.novi-iskar.bg/news/3108/15/zapoved-rni24-rd09-238.html Fri, 07 Jun 2024 11:19:34 +0300 ]]>