|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Декларации

Декларации КОНПИ 2018-Б
Декларации КОНПИ 2018-В
Декларации КОНПИ 2018-Г
Декларации КОНПИ 2018-Д
Декларации КОНПИ 2018-Е
Декларации КОНПИ 2018-З
Декларации КОНПИ 2018-И
Декларации КОНПИ 2018-К
Декларации КОНПИ 2018-Л
Декларации КОНПИ 2018-М
Декларации КОНПИ 2018-Н
Декларации КОНПИ 2018-П
Декларации КОНПИ 2018-Р
Декларации КОНПИ 2018-С
Декларации КОНПИ 2018-Т
Декларации КОНПИ 2018-Ц
Декларации КОНПИ 2018-Ю
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ КОМПИ 2018 г. част II ИНТЕРЕСИ.
Декларации част 2 чл 35, ал 1 т.2 2021
Декларации КОНПИ 2022 г. НОВИ СЛУЖИТЕЛИ       Регистър на подадените декларации КПКОНПИ 2021
ДЕКЛАРАЦИИ КПКОНПИ 2022 Нови служители 01.11.2022 г.
Декларации 2023 част 2 чл. 35 ал. 1 т. 2 - 6 НОВИ СЛУЖИТЕЛИДекларации 2023 част 2 чл. 35 ал. 1 т. 2 - 9 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2023 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-10 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2023 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-11 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2023 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-12 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2023 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-13 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

Декларации 2023 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-14 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2024 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-1 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2024 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-3 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ
Декларации 2024 част 2 чл. 49 ал. 1 т. 2-4 НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

ХАРТА НА КЛИЕНТА