|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат по пощата, във
фронт-офиса на районната администрация, по факс и по електронен път на
електронен адрес.
- по пощата - на адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, СО
- район "Нови Искър"
- във фронт-офиса - на адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" №
121, СО - район "Нови Искър"
- на e-mail: info@novi-iskar.bg
- на факс:**02/991-76-23*

Тел. за контакт с фронт-офиса на район "Нови Искър": 02/991-62-46
Работно време: От Понеделник до Петък, от 08.30 ч. до 17.00 ч.
 
Информация относно бюджета на районната администрация, може да откриете
в Решение № 205/31.03.2022 г. на Столичен общински съвет.
 
 
Вътрешни правилаЗаявлениеЦеноразпис
Годишен отчет за 2017 г.
Годишен отчет за 2018 г.
Годишен отчет за 2019 г.
ВП  за организация на дейността по обработка на заявления по ЗДОИ чрез ПДОИ
 

ХАРТА НА КЛИЕНТА