|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Разрешения за използване на фойерверки

Съобщение за използване на пиротехника от 01.03.2022 г.
 
Решение № 45 от 27.01.2022 г. на Столичен общински съвет
 
Образец на РАЗРЕШЕНИЕ за използване на пиротехнически изделия
 
 
Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за използване на пиротехнически изделия
       
Разрешение 1 от 20.05.2022 г.

       Разрешение 2 от 01.06.2022 г.

       Разрешение 3 от 01.07.2022 г.

       Разрешение № 04 от 16.05.2023г.

       Разрешение 5 от 19.07.2023 г.
      ХАРТА НА КЛИЕНТА