|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*
Инженерна инфраструктура, благоустройство и екологияХАРТА НА КЛИЕНТА