|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Програма LIFEПОКАНА

за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

 

Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата се изпълнява в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз (наричан за краткост по-долу „Проекта“). Главната цел на Проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.

 1. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Началната дата за кандидатстване е 16.01.2023 г.

Краен срок: Поканата за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г.

Класирането на кандидатите и публикуването на списък на одобрените кандидати се извършват периодично съгласно посочения в т. 8 график.

      Покана за кандидатстване за проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”


ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община стартира от 14 февруари 2022 г. втория прием на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

В териториалния обхват на кампанията са включени селата Кубратово, Световрачене, Негован и Чепинци от район „Нови Искър“.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2022 г.

Контакти и адреси за подаване на документи за с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован и  с. Чепинци, район „Нови Искър“: всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на адреса на районната администрация гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на районната администрация), тел. за контакти: 02/991 64 36 (районна администрация); 02/9366850 (за с. Кубратово); 02/996 30 10 (за с. Световрачене); 02/996 31 18 (за с. Негован); 02/996 21 24 и 02/996 21 67 (за с. Чепинци).

 Актуализирана покана за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата.

Покана за кандидатстване по проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата 

Документи за участие в процедурата за преход към алтернативни форми на отопление:

Формуляр за кандидатстване

Образец декларация D1
Образец декларация D2
Образец декларация D3
Образец декларация D4

(http://lifeipcleanair.eu/bg/news/ot-14-fevruari-grazhdanite-na-stolichna-obshtina-otnovo-mogat-da-kandidatstvat-za-novi-otoplitelni-uredi.html)

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE 

(http://www.lifeipcleanair.eu/)

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ кандидатствали в Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз

Информация за класиране по Програма LIFE на Европейския съюз

ХАРТА НА КЛИЕНТА