|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Регистър на етажната собственост

Справка на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост по чл.466 от ЗУЕС и чл.11 от Наредба РД-02-20-8/11.05.2012 г. на МРРБ в район "Нови Искър"         
       Адрес на етажната   Брой    Име, презиме, фамилия
 №  Рег. №         собственост   етажи                  на
  на Етажната     управителя /председателя
  собственост     на УС и членовете на УС
1 ЕС 9400-13 гр.Н. Искър кв.Кумарица   ДУ: Емил Малинов Спасов
К 27.3.2012 ул."Хаджи Димитър" № 26    
    вх.А    
         
2 ЕС 9400-13 гр.Н. Искър кв.Кумариица   ДУ: Владимир Георгиев Георгие
К 27.03.2012 г. ул."Хаджи Димитър"№ 26    
    вх.А    
         
     3. ЕС 9400-11 гр.Н.Искър кв.Кумарица   ДУ: Красимира Кръстева 
К 09.2.2012 ул."Хаджи Димитър" № 26   Никифорова - Любенова
    вх.А   Никифорова - Любенова
         
         
     4. ЕС-9400-01 гр.Н.Искър кв.Кумарица   дву  ДУ:  Елизабета Пламенова
В 08.12.2012 г. Военни жилища  Бл.1 вх.1   етажен Тодоринова
         
         
5 ЕС-9400-02 гр.Н.Искър кв.Кумарица   дву  ДУ:  Пламен Петров Джуров
В  07.01.2011 г. Военни жилища бл.2 вх.  етажен  
         
6 ЕС-9400-06 гр.Н.Искър кв.Кумарица дву ДУ:Петър Константинов
  29.12.2009 Военни жилища бл.5 вх.1 етажен Петров
В        
         
7 ЕС-9400-04 гр.Н.Искър кв.Кумарица дву ДУ:Кремена Пенева Пешева
   01.02.2012 г. Военни жилища бл.6  етажен  
В        
         
         
8   ЕС-9400-2 гр.Н.Искър кв.Кумарица   дву  ДУ:    Страхил Георгиев
    Военни жилища бл.6  етажен Михайлов
В        
         
9 ЕС-9400-05 г.Н.Искър  кв.Кумарица дву ДУ: Румяна Василева
   16.12.2009 г. Военни жилища бл.9 вх.1 етажен Димитрова
В        
         
         
         
10 ЕС-9400-03 гр.Н.Искър кв.Кумарица дву ДУ:Димитрина Господинова
  27.01.2010 г.  Военни жилища бл.11 етажен Кръстева
         
В        
         
     11  ЕС-9400-3   гр.Н.Искър кв.Кумарица   дву  ДУ:Магдалена Драгомирова 
    06.12.2012 г. Военни жилища бл.11  етажен Тинкова
         
В        
         
12   EС-9400-4 гр.Н.Искър кв.Кумарица     дву ДУ:Христо Милчев Тодоров
  15.12.2012 Военни жилища бл.12 вх.А етажен  
B        
         
         
13  ЕС-9400-5 гр.Н.Искър  кв.Кумарица   дву  ДУ:Елена Димитрова Цанова
   15.06.2012 г. Военни жилища бл.А и Б етажен  
         
         
14  ЕС-9400-06 гр.Н.Искър  кв.Кумарица    дву ДУ:Емил Иванов Петков
  07.04.2010 г. Военни жилища бл.Б етажен  
         
         
15        
         
         
         
         
16        
         
         
         
         
17  ЕС-9400-6 гр.Н.Искър кв.Кумарица   ДУ:Ива Атанасова Георгиева
   07.02.2012 г. ул."Зенит" №15, бл.1, вх.А    
         
         
18   гр.Н.Искър  кв.Кумареца    
    ул."Зенит"№15, бл.1, вх.Б    
         
         
         
19  ЕС-9400-14 гр.Н.Искър кв.Кумарица   ДУ:Светослав Борисов Генов
  27.03.2012 г. ул."Зенит"№15, бл.1,вх.В    
         
         
         
         
20  ЕС-9400-13 гр.Н.Искър  кв.Кумарица   ДУ:Алекси Александров Алексиев
  03.12.2012 г. ул."Шопска"25  вх.А    
         
         
         
21  ЕС-9400-02 гр.Н.Искър  кв.Кумарица   ДУ:Андрей Петков Ангелов
  23.01.2012 г. ул."Шопска"25  вх.Б    
       
  изд.У-ние      
  32.01.2012 г.      
         
22        
         
         
         
         
         
23  ЕС-9400-01 гр.Н.Искър, кв. "Кумарица"  осем ДУ:Росен Димитров Георгиев
   13.01.2010 г. ул."Върбовка" бл.4 вх.А   етажа  
    големия блок    
  изд. У-ние      
  03.02.2012 г.      
24  ЕС-9400-04 гр.Н.Искър, кв."Кумарица"  осем  ДУ:   Бисер Миронов Миланов
  01.02.2010 г. ул."Върбовка" бл.4 вх.Б етажа  
         
         
         
25   гр.Н.Искър, кв."Кумарица"     ДУ: Мария Тодорова Иванова; тел: 0877266156
    ул."Върбовка" №4 бл.3 вх.А    Касиер: Пенка Петкова Запрянова - Илиева; тел: 0887790625
         
         
         
         
26 ЕС-9400-07 гр.Н.Искър, кв."Кумарица"   осем ДУ:Мирослава Кос Кузманова
  20.02.12 г. ул."Върбовка" бл.8 вх.ЬиБ  етажа  
         
         
         
27  ЕС-9400-17 гр.Н.Искър, кв."Кумарица"   ДУ:Стоянка Стойкова Кузмова
  24.04.2012 г. ул."Върбовка" бл.6, вх.А    
         
         
28  ЕС-9400-08 гр.Н.Искър, кв."Курило"   ДУ:Снежана Ангелова Симеонова
  05.05.2010 г. ул."Бял Крем"    Касиер : Цвета Иванова Соколова
  изд. У-ние      
  03.02.2012 г.      
29   гр.Н.Искър     
    "Искърско дефиле" 253вх.А    
         
         
         
30  ЕС-9400-2 гр.Н.Искър   ДУ:Красимир Радойков Стефчеф
  25.01.2011 г. "Искърско дефиле"253 вх.Б    
         
         
31 ЕС-9400-05 гр.Нови Искър   ДУ:Костадин Петров Дудов
  06.02.2011 г. "Искърско дефиле"255вх.А    
         
         
32  ЕС-9400-09 гр.Нови Искър   ДУ:Димитрина Стоичкова Паукова
  23.02..2012 г. "Искърско дефиле"255 вх.Б    
         
         
33 ЕС-9400-01 гр.Нови Искър   ДУ:Димитрина Стоичкова Паукова
  18.01.2012 г. "Искърско дефиле"255 вх.В    
         
         
34  ЕС-9400-03 гр.Н. Искър    ДУ:Силвия Павлова Стоянова
   25.01.2012 г. "Зорница"вх.А    
         
         
35  ЕС-9400-16 гр.Н.Искър ул."Кестен"14   ДУ:Ангелина Спасова Андонова
   09.04.2012 г. трите входа    
         
         
         
36  ЕС-9400-16 гр.Н.Искър кв."Курило"   ДУ:   Виктор Тодоров Душков
   25.11.2010 г. ул."Кременица" № 22    
         
         
37        
         
         
         
         
38 ЕС-9400-04 гр.Н.Искър, кв. "Курило"     ДУ: Божидар Асенов Петров
  14.03.2011 г. ул."Кременица" № 24    
         
         
         
         
39        
         
         
         
         
40        
         
         
         
         
         
41    гр.Н.Искър,    кв."Курило"     ДУ: Деяна
Иванова Димитрова
     ул."Юри Гагарин" бл.11    
         
         
         
         
42   гр.Н.Искър,    кв."Курило"    
    ул."Юри Гагарин" бл.1    
         
         
         
         
43 ЕС-9400-10 гр.Н.Искър   кв."Курило"   ДУ: Георги Борисов Райчев
  28.02.2012 г. ул."Юри Гагарин"бл.2, вх.Б    
         
         
44 ЕС-9400-03 гр.Н.Искър  кв"Курило"   ДУ: Иван Василев Георгиев 
  02.03.2011 г. ул."Юри Гагарин"№11.бл.13    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     С.  Кътина    
         
1 ЕС-9400-08 с.Кътина до "Конвой"   ДУ:Емил Йорданов Петканов
  21.02.2012 г. собств.на "Синтермат"АД    
    трите входа    
2        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    с. Световрачане    
1        
  ЕС-9400-01 ул.Здравец"  бл.4   вх.Б   ДУ: Станю Кръстев Чавдаров
  05.01.2011 г.      
         
2 ЕС-9400-05 ул. "Железопътна" 82   ДУ: Славейко Младенов Петров
  18.04.2011 г.      
         
         
         
3  ЕС-9400-06 ул."Железопътна" 82   ДУ:Георги Богданов Величков
   28.06.2011 г. вх.Г    
         
         
         
4  ЕС-9400-09 ул."Железопътна"82 вх.А   ДУ: Стилиан Стефанов Каприев
  01.06.2010 г.      
         
         
5 ЕС-9400-16 ул."Здравец" бл.5 вх.АиБ   ДУ:Ваня Маркова Александрова
         
         
         
6 ЕС9400-11 ул."Дружба"   ДУ:Веселин Константинов Велчовски
  13.07.2010 г.      
         
         
         
7 ЕС9400-07 ул."Дружба"   ДУ: Димитър Попов Попов
  21.09.2011 г.      
8 ЕАС9400-14 ул."Железопътна"82   ДУ: Павлин Цветанов Първанов
  03.12.2010 г.      
         
         
         
         
         
    с. Кубратово    
         
1  ЕС-9400-05     с.Кубратово   ДУ:  Васил Крумов Пенев
  18.02.2010 г.   Стопански двор № 1 вх.А    
  изд. У-ние      
  03.02.2012 г.      
         
         
2  ЕС-9400-7 с.Кубратово   ДУ: Христо Дим. Младенов
  13.9.2010 Стопански двор бл.2 вх.А    
         
         

ХАРТА НА КЛИЕНТА