|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Секретар


Виолина Стефанова

Тел. за контакт: 02/ 991-73-01

e-mail: v.stefanova@novi-iskar.bg

ХАРТА НА КЛИЕНТА