|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Земеделски земи

Заповеди 37в от ЗСПЗЗ 2018-2019


Балша

Заповед Приложение

Войнеговци

Заповед Приложение

Гниляне

Заповед Приложение

Доброславци

Заповед Приложение

Житен

Заповед Приложение

Кубратово

Заповед Приложение

Кумарица

Заповед Приложение

Курило

Заповед Приложение

Кътина

Заповед Приложение

Локорско

Заповед Приложение

Мировяне

Заповед Приложение

Негован

Заповед Приложение

Подгумер

Заповед Приложение

Световрачене

Заповед Приложение

Славовци

Заповед Приложение

Требич

Заповед Приложение

Чепинци

Заповед Приложение

ХАРТА НА КЛИЕНТА