|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ„ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"

По инициатива на Министерски съвет екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе в периода 16 март – 9 май 2015 г. Национална информационна кампания под надслов „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ на територията на София – град. Фокус на поредицата планирани събития са възможностите за финансиране по Оперативните програми в България през програмния период 2014 – 2020 г. Една от инициативите на кампанията е попълването на Формуляр за участие (анкета), с която всеки гражданин да сподели какво иска да бъде променено с европейски средства в населеното място, в което живее.Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени, а най-добрите идеи – наградени от Управляващите органи на оперативните програми, по които проектните идеи могат да бъдат реализирани.

Анкета 

ХАРТА НА КЛИЕНТА