|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Културен календар

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ

НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 г.

Дата и час на провеждане

Място

Събития

Организатор

01.11.2023 г.

с. Световрачене

В читалището

Ден на будителите     

Изложба                                     

Ч-ще „Христо Ботев-1925“, с. Световрачене

01.11.2023 г.

15:00 ч.

с. Чепинци

Празничен концерт за деца с Хайгашот Агасян

НЧ „Напредък-1927“,

с. Чепинци

01.11.2023 г.

с. Кътина

Ден на народните будители Посещение в детската градина- четене и разговаряне

НЧ „Просвета-1929“,

с. Кътина

01.11.2023 г.

с. Войнеговци

В читалището

Ден на народните будители

Ч-ще „Христо Ботев-1928“, с. Войнеговци

01.11.2023 г.

кв. Славовци

Ден на народните будители

НЧ „Отец Паисий-1936“,

гр. Нови Искър

01.11.2023 г.

11:00 ч.

кв. Курило

В читалището

Литературно утро:

 „Народните будители“

НЧ „Христо Ботев-1907“,

гр. Нови Искър

01.11.2023 г.

с. Подгумер

Пенсионерски клуб

 

Ден на народните будители

Кметство с. Подгумер;

Ч-ще „Кирил и Методий-1928“, с. Подгумер;

Пенсионерски клуб

01.11.2023 г.

с. Негован

В библиотеката

Ден на народните будители

НЧ Култура-1927,

с. Негован

02.11.2023 г.

11:45 ч.

кв. Гниляне

 

Отбелязване Деня на народните будители

НЧ „Отец Паисий-1927“,

гр. Нови Искър

02.11.2023 г.

15:00 ч.

кв. Курило

В читалището

Урок по родолюбие съвместно със 170 СУ “В.Левски“ и НС „Единение“ във връзка с Деня на народните будители

НЧ „Христо Ботев-1907“,

гр. Нови Искър

08.11.2023 г.

Публикация

във Facebook на страница: Читалище "Отец Паисий" кв. Славовци,

Из рубриката „Църква и общество“- отбелязваме празника на Св. Архангел Михаил - видеоматериал

НЧ „Отец Паисий-1936“,

гр. Нови Искър

11.11.2023 г.

Публикация

във Facebook на страница: Читалище "Отец Паисий" кв. Славовци,

 

Видеоматериал за чудотворствата на на Св. Мина

НЧ „Отец Паисий-1936“,

гр. Нови Искър

17.11.2023 г.

с. Кътина

В читалището

196 г. от рождението на Петко Рачов Славейков - витрина и четене на негови произведения

НЧ „Просвета-1929“,

с. Кътина

18.11.2023 г.

с. Локорско

В читалището

Юбилеен концерт „10 години клуб за мегдански хора“

НЧ „Христо Витков - 1899“,

с. Локорско

19.11.2023 г.

11:00 ч.

с. Кътина

В читалището

Благотворителна работилница

за Мелани

НЧ „Просвета-1929“,

с. Кътина

21.11.2023 г.

с. Подгумер

Пенсионерски клуб

 

Ден на християнското семейство

Кметство с. Подгумер;

Ч-ще „Кирил и Методий-1928“, с. Подгумер;

Пенсионерски клуб

21.11.2023 г.

с. Кътина

Читалището

Поздравления към кътинските семейства

НЧ „Просвета-1929“,

с. Кътина

21.11.2023 г.

с. Негован

В библиотеката

Ден на християнското семейство

НЧ Култура-1927,

с. Негован

21.11.2023 г.

с. Локорско

В читалището

Ден на християнското семейство

НЧ „Христо Витков - 1899“,

с. Локорско

21.11.2023 г.

с. Войнеговци

В читалището

Ден на християнското семейство

Ч-ще „Христо Ботев-1928“, с. Войнеговци

21.11.2023 г.

Публикация

във Facebook на страница: Читалище "Отец Паисий" кв. Славовци,

 

„Християнското семейство през 21.столетие“ - видеоматериал

НЧ „Отец Паисий-1936“,

гр. Нови Искър

22.11.2023 г.

14:00 ч.

кв. Курило

В читалището

190 години от рождението на Добри Войников - открит урок

НЧ „Христо Ботев-1907“,

гр. Нови Искър

22.11.2023 г.

Публикация

във Facebook на страница: Читалище "Отец Паисий" кв. Славовци,

 

„Добри Войников и неговия жизнен път“ - видеоматериал по повод 190 години от рождението му

НЧ „Отец Паисий-1936“,

гр. Нови Искър

23.11.2023 г.

10:00 ч.

кв. Курило

В читалището

Ден на Християнското семейство – седянка с клуб „Приятели“

НЧ „Христо Ботев-1907“,

гр. Нови Искър

23.11.2023 г.

с. Световрачене

В читалището

Ден на българската младеж

и семейство    

Лекция

Ч-ще „Христо Ботев-1925“, с. Световрачене

25.11.2023 г.

11:30 ч.

кв. Кумарица

Пенсионерски клуб

Съвместен концерт в сградата на Пенсионерския клуб по повод Деня на християнското семейство

НЧ „Светлина-1908“,

кв. Кумарица

25.11.2023 г.

Публикация

във Facebook на страница: Читалище "Отец Паисий" кв. Славовци,

 

Животоописание на Св. Климент Охридски - видеоматериал

НЧ „Отец Паисий-1936“,

гр. Нови Искър

26.11.2023 г.

кв. Курило

В читалището

Киномаратон

НЧ „Христо Ботев-1907“,

гр. Нови Искър

Ноември

с. Негован

В библиотеката

Коледна работилница

НЧ Култура-1927,

с. Негован

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА