|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Заместник кметове

Заместик-кметове

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите произтичащи от функционалната им компетентност.

 


Инж. Ангел Митев

Тел. за контакт: 02 / 991-74-06

e-mail: info@novi-iskar.bg Десислава Цветанова

Тел. за контакт: 02 / 991-73-33

e-mail: info@novi-iskar.bg


 

ХАРТА НА КЛИЕНТА