Списък на класираните кандидати за провеждане на стаж в Лятна стажантска програма на СО-район "Нови Искър".

 

Списък на класираните кандидати за провеждане на стаж в Лятна стажантска програма на СО-район "Нови Искър".

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА