Прoвеждане на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 02.10.2023 г. от 11.00 ч.

 


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В изпълнение на Заповед на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Нови Искър”, Ви уведомявам за провеждането на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 02.10.2023 г. от 11.00 ч.
Тестът се реализира чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога.
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация, подавани от крайни акустични устройства - сирени.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА