АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА ПО ПРОЕКТ: „ГРАДЪТ В МИНИАТЮРИ”,ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА ПО ПРОЕКТ: „ГРАДЪТ В МИНИАТЮРИ”,ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА