Инвестиционно предложение за "Добив на строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от Находище "Кариерни материали - 4", землище на кв. Гниляне, район "Нови Искър", Столична община"

 

Инвестиционно предложение за "Добив на
строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за
бетони от Находище "Кариерни материали - 4", землище на кв. Гниляне,
район "Нови Искър", Столична община"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА