Район „Нови Искър” успешно реализира проект „Градът в миниатюри”


Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа на инициативи и проекти свързани с дейности по подготовката и представянето на кандидатурата на София за Европейска столица на културата”. Проектът е насочен към пресъздаване в макети на значими паметници на културно-историческото наследство, характерни за район „Нови Искър”, като част от Столична община.

Жителите на района и столицата избраха обектите, които да бъдат реализирани под формата на миниатюри чрез анкета на книжен и електронен вариант в интернет сайт www.novi-iskar.bg. Целта на анкетата бе с открито гласуване да бъдат определени 10-те най-значими културно-исторически обекта Изборът на гласуващите получи своята популяризация чрез десет ателиета на открито в рамките на информационната кампания „Градът в миниатюри”.

Резултатите от проекта – десет макета, мащабна релефна карта на район „Нови Искър” и двуезична рекламна брошура представя по достъпен и публичен начин културно-историческото богатство на района. Експозицията е мобилна, атрактивна и интригуваща. Изпълнението на предвидените по проект „Градът в миниатюри” дейности доведе до успешно реализиране на проектната цел: „Популяризиране кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019”.

Официално представяне на резултатите от проекта ще бъде направено на 11 октомври 2012 г. (четвъртък) от 09.30 часа пред зала 5 на Столична община, ул. „Московска” 33. В експозицията са включени десетте макета на най-популярните културно-исторически обекта с информационни табла. Събитието е еднодневно от 9.30 часа до 16.30 часа.

На 15 октомври (понеделник) 2012 г. от 10.00 часа на централния площад в квартал Кумарица, град Нови Искър ще бъде организирана открита изложба по проект „Градът в миниатюри”. Експозицията ще включва десетте макета, информационните табла и релефна карта. Тя ще бъде със свободен достъп в рамките на един ден и всички желаещи да я разгледат ще имат възможността да направят това до 16.00 часа. Дейностите по проект „Градът в миниатюри” ще приключат на 15 октомври (понеделник) от 18.00 часа с форум и открита дискусия на тема „Приносът на Нови Искър за развитието на културата в Столицата”. Гост-лектори ще бъдат известните наши историци Елинка Бояджиева и Жана Михайлова. В дискусията са поканени да участват представители на културни и образователни институции, граждански сдружения и всички жители на район „Нови Искър”. Форумът ще се проведе в ритуалната зала на районната администрация на адрес: кв. Кумарица, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА