Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

СО-район „Нови Искър“ стартира  провеждането на Лятна стажантска програма  2024 г. за студенти с постоянен или настоящ  адрес на територията на района.

 От 27 май 2024 г. започва приема на документи за участие в  Лятната  стажантска програма на района. Целта на стажа е да се предоставят възможности за придобиване на практически опит, както и да се улесни прехода между образование и заетост.  За участие в Лятната стажантска програма в СО – район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения и имат постоянен или настоящ адрес на територията на района.

Програма "Европа" на Столична община стартира за шестнадесета поредна
година. През 2024 г. водещият й принцип отново е свързан с подпомагане
на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София
в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

София, 25.09.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 29.09.2023 г., поради планови измервания в подстанция „Курило“, собственост на ЕСО, за периода от 02:00 ч. до 04:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места на територията на Столична община: гр. Нови Искър, кв. „Кумарица“, с. Войнеговци, с. Житен, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Балша, с. Доброславци и с. Чепинци.

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра“. Кратко описание на длъжността:

Публикувана на: 17/02/2012


На 17 февруари от 12 часа 170 СОУ „Васил Левски” в квартал „Курило” чества патронен празник на училището и 35 години от създаването на гимназията.

Публикувана на: 16/02/2012


На 19 февруари, неделя, село Войнеговци ще почете паметта на Апостола на свободата. 

Публикувана на: 16/02/2012

Кметство Подгумер и футболен клуб „Спартак 1933” организират 37. турнир по футбол - „Иван Тодоров”. Мачовете ще се играят в два поредни уикенда, като първите срещи ще са на 25 февруари от 11 часа на стадиона в село Подгумер.

Публикувана на: 16/02/2012

Кмета на район „Нови Искър, г-жа Даниела Райчева, проведе среща с жители на село Световрачене по повод създалите се в хората притеснения във връзка с обилните снеговалежи, очакваното снеготопене и опасността от разливи на реките на територията на района. В срещата участие взеха зам. Кмета на района – г-жа Антоанета Михайлова, както и Кмета на селото - Ангел Митов.

   Страница 426 от 433   

  Страница 1 от 50   

Публикувана на: 08/09/2023

З А П О В Е Д

№ РНИ23-РД09-353/07.09.2023 г.

 

От ДЗЗД „Интернешънал Газ“, дружество учредено съгласно законите на Р България, вписано в регистър Булстат с код 180711624, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ №3-5, в качеството му на изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с Възложител – „Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175203478
Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА