|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ЗОП

Публични поканиОбществени поръчки

Организиране и провеждане на обучения на служители от администрацията на район „Нови Искър”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на район „Нови Искър"

„ДОСТАВКА НА ГОРИВА, ОСЪЩЕСТВЕНА ЧРЕЗПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА БЕНЗИН А-95Н И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”, посредством абонаментни карти”

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на идеен проект ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене и пречистване на отпадъчните води”

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА В и К ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ГР.НОВИ ИСКЪР – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване на съществуващите сгради и Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ XV, кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър" 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Премахване на съществуващите сгради и Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ XV, кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър” - ПРЕКРАТЕНО

Доставка на хранителни продукти

ХАРТА НА КЛИЕНТА