|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Публична покана на основание чл. 101а, ал. 1, ал. 2 от ЗОП по повод необходимостта от провеждане на процедура за избор на изпълнител за осигуряване на охрана на общински учебни и детски заведения на територията на СО - район "Нови Искър"

Публична покана на основание чл. 101а, ал. 1, ал. 2 от ЗОП по повод необходимостта от провеждане на процедура за избор на изпълнител за осигуряване на охрана на общински учебни и детски заведения на територията на СО - район "Нови Искър"

ХАРТА НА КЛИЕНТА