|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява и Предложение във връзка с изпълнение на Дейност 2. Обобщаване на резултатите от анкета, провеждане на информационна кампания „Градът в миниатюри”, изработване на миниатюри по проект „Градът в миниатюри”, финансиран по програма Европа – 2012 г.

Обява във връзка с изпълнение на Дейност 2. Обобщаване на резултатите от анкета, провеждане на информационна кампания „Градът в миниатюри”, изработване на миниатюри по проект  „Градът в миниатюри”, финансиран по програма Европа – 2012 г. на Столична община, Район „Нови Искър”

Бланка - Предложение 

ХАРТА НА КЛИЕНТА