|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии

Щракнете върху малките изображения на картите по-долу за да ги видите в голям размер

 

В случай на опасност от пожар, земетресение, наводнение, радиоактивно или химическо замърсяване, следвайте тези прости стъпки, те ще спомогнат за опазване на вас и вашите близки.

 

ПОЖАР

 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС: 

 

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС: 

 

СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО

 

НАВОДНЕНИЕ

 

РАДИОАКТИВНО ИЛИ ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ

План за защита на населението на район "Нови Искър" при бедствия

План за защита на населението част I - Защита при земетресения

План за защита на населението част II - Защита при наводнения

План за защита на населението част III - Ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос на радиоактивни вещества и аварии с радиоактивни източници и материали

План за защита на населението част IV - Защита от промишлени аварии

План за защита на населението част V - Защита при горски и полски пожари 

В случай на опасност от пожар, земетресение, наводнение, радиоактивно или химическо замърсяване, следвайте тези прости стъпки, те ще спомогнат за опазване на вас и вашите близки. uploads/images/punktove_za_bedstviya/thumb_Novi_Iskyr_bedstwia_list_1.jpg

ХАРТА НА КЛИЕНТА