|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява за участие в процедура за малка обществена поръчка

Район  “Нови Искър” - СО, с адрес: гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле” № 123, на основание чл.2, ал.1, т.1 и чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и заповед  № РД-09-159/16.02.2012г. на Кмета на СО – район „Нови Искър”, публикува покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително монтажни работи в 170 СОУ „Васил Левски”, кв.Курило, гр.Нови Искър”.

Документация за участие може да бъде получена всеки работен ден от 08.30ч. на 17.02.2012г. до 15.00 ч. на 23.02.2012, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123  стая № 201.

Оферти ще се приемат всеки работен ден в Центъра за информация и обслужване на граждани, адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123  в срок до 17:00ч. на 23.02.2012г.

За информация и въпроси: Антоанета Михайлова – заместник кмет на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, тел.: тел.: 991-72-30; 991-72-78; е-mail: info@novi-iskar.bg

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

ХАРТА НА КЛИЕНТА