Инвестиционно предложение за "Добив на пясъци и чакъл от находище "Горни Смардан", землище на с. Чепинци"

 

 Инвестиционно предложение за "Добив на пясъци и чакъл от находище "Горни Смардан", землище на с. Чепинци"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА