Заповеди за принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства паркирани на общински терен

 

Заповеди за принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства паркирани на общински терен :
 
Заповед РНИ24-РД09-249

Заповед РНИ24-РД09-250

Заповед РНИ24-РД09-251

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА