Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, метални опаковки, кабели" в по

 

Инвестиционно предложение

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА