Програма "Европа" 2024г. на Столична община е отворена за кандидатстване.

 

Програма "Европа" на Столична община стартира за шестнадесета поредна
година. През 2024 г. водещият й принцип отново е свързан с подпомагане
на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София
в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Одобрени са четири приоритетни области като тяхното финансиране е по 200
000лв. за първа и втора приоритетна област и по 300 000лв. за трета и
четвърта приоритетна област, а общият бюджет за безвъзмездна финансова
помощ за проекти на граждански организации е 1 000 000лв.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 10.05.2024г. до 17:30ч. на
10.06.2024г.

В приложения файл можете да се информирате в детайли относно програмата,
приоритетните области, одобрени от Столичния общински съвет и начините

за кандидатстване."
 
Програма Европа 2024 - отворена за кандидатстване

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА