"Жилищно строителство и водопроводна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 11884.5588.47 по КККР /бивш имот №000054/, м. "Кошето", район "Нови Искър"

 

"Жилищно строителство и водопроводна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 11884.5588.47 по КККР /бивш имот №000054/, м. "Кошето", район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА