График за работа на детските градини през летния период

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

 

ГРАФИК

ЗА РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КЪМ РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2024 Г.

 

 

 

ДГ/ОДЗ

МЕСЕЦ ЮНИ

МЕСЕЦ ЮЛИ

МЕСЕЦ АВГУСТ

ДГ № 135

Работи с:

 4 групи

Почива

Децата са насочени към ДГ № 102

 

Работи с:

4 градински групи

Поема децата от ДГ № 102

ДГ № 102

Работи с:

1 група – филиал Гниляне

2 група – филиал Кътина

2 групи - Курило

Работи с:

3 групи – Курило

Поема децата от ДГ 135

 

Почива

Децата са насочени към ДГ № 135

ДГ № 132

Работи с:

3 групи – Чепинци

1 група – филиал Подгумер

Работи с:

4 градински групи

Поема децата от ДГ 114

1 група филиал Подгумер

Почива

Децата са насочени към ДГ № 114

 

ДГ № 121

Работи с:

1 групи – филиал Доброславци

3 градински  групи – Кумарица;

1 яслени групи - Кумарица

Почива:

Децата на насочени към ДГ 157

 

Работи с:

1 група – филиал Доброславци

4 градински  групи – Кумарица;

1 яслени групи - Кумарица

Поема децата от ДГ №157

ДГ № 157

Работи с:

4 градински групи

1 яслени групи

Работи с:

4 градински групи

1 яслена група

Поема децата от ДГ № 121

Почива

Децата са насочени към ДГ № 121

 

ДГ № 114

Работи с:

3 градински групи

 

Почива

Децата са насочени към ДГ №132

 

Работи с:

3 градински групи

Поема децата от ДГ №132

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА