Във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, считан от 01.04.2024г. до 30.11.2024г., апелираме за спазване на правилата с цел защита на горските и земеделските територии от пожари.

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, считан от 01.04.2024г. до 30.11.2024г., апелираме за спазване на правилата с цел защита на горските и земеделските територии от пожари.

Напомняме Ви, че е ЗАБРАНЕНО:

  • Опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и земите от горските територии;
  • Да се изгарят стърнищата и други растителни отпадъци в земеделските земи;
  • Паленето на огън в горските територии, извън местата обозначени с табела с надпис „Място за палене на огън“;
  • Оставянето на огън в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен;

!  !  ! Лице, забелязало възникнал пожар, незабавно да подаде сигнал на тел. 112

! ! ! Причинителите на пожар и тези, които не спазват правилата за противопожарна безопасност, се санкционират по реда на Закона за горите и Наказателния кодекс.

 

 Заповед

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА