Инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец /ТК/ на територията на имот с идентификатор 21662.4833.27, с. Доборславци, район 4Нови Искър", Столична община"

 

Инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец /ТК/ на територията на имот с идентификатор 21662.4833.27, с. Доборславци, район 4Нови Искър", Столична община"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА