Годишен проекто - списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2024г

 

Годишен проекто - списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2024г

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА