Инвестиционно предложение за "Отглеждане на риба за консумация и осъществяване на спортен и любителски риболов в язовир" в поземлен имот с идентификатор 841010.4893.813 по КККР на с. Кътина, район "Нови Искър", Столична община с дата: 19.01.2024г.

 

Инвестиционно предложение за "Отглеждане на риба за консумация и осъществяване на спортен и любителски риболов в язовир" 
в поземлен имот с идентификатор
841010.4893.813 по КККР на с. Кътина, район "Нови Искър", Столична
община с дата: 19.01.2024г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА