"Разрешения за търговия на открито върху терен общинска собственост" - мартеници

 

"Разрешения за търговия на

открито върху терен общинска собственост" - мартеници:
 
Във връзка с издаване на разрешения за търговия на открито върху терен
общинска собственост с мартеници, картички и други от физически и
юридически лица, ще става със заявления подадени от *15.01.2023 г*. в
районната администрация.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА