Удължаване срока за прием на оферти по проект: „Градът в миниатюри”


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

ОБЯВА

 

Удължаване срока за прием на оферти по проект: „Градът в миниатюри”

  1. 1.      Описание

Във връзка с изпълнение на Дейност 2. Обобщаване на резултатите от анкета, провеждане на информационна кампания „Градът в миниатюри”, изработване на миниатюри по проект  „Градът в миниатюри”, финансиран по програма Европа – 2012г. на Столична община, Район „Нови Искър” обявява:

Прием на оферти за:

1.1. Архитектурно заснемане на обекти получили най-голям брой гласове след проведено анкетно проучване:

Обект

1

Курилски м-р Св. Иван Рилски, кв. Курило

2

ц. "Св. Николай", кв.Славовци, гр. Нови Искър

3

м-р"Св. Три светители", с. Чепинци

4

ц. "Св. Троица", кв. Кумарица, гр. Нови Искър

5

Подгумерски м-р"Св. Димитър", с. Подгумер

6

"Черквицата", ц."Св. Петка", с. Балша

7

ц. "Св. Троица", с. Мировяне

9

ц."Св. Възнесение Господне", с. Кътина

8

ц. "Св. Архангел Михаил", с. Доброславци

10

ц. "Св. Николай Мирликийски", с. Негован

 

1.2.Изработване на релефна карта на територията на район „Нови Искър”, съдържаща 12 села и гр. Нови Искър с размери 5×7,5км. или общо 37,5 км.², изработени в размер на макета 3×2 м.

Макета на картата да съдържа реален мащаб, оразмерен спрямо рамката на макета. Да бъде изработен с дървена рамка върху здрава  основа, като релефа се изработи от фибранова основа с горно декоративно покритие от кит и фибри, оцветени с акрилни бои и декоративно покритие, имитиращо тревни настилки или горски масиви.

Речните корита да имат покритие имитиращо тревни настилки или горски масиви. Речните корита да имат покритие от траен еластичен силикон, имитиращ водна повърхност. Схематично да са изобразени тревни, обработваеми площи и горски масиви.

Да бъдат показани всички основни пътища. По макета-карта да бъдат показани архитектурно-историческите паметници и природните забележителности.

С цел открояване на общия фонд архитектурно-историческите паметници и природните забележителности да бъдат изработени в по-голям мащаб, както следва макети - 10 бр. в мащаб 1:50. Като по-малкия мащаб макети бъдат позиционирани на макет-карта на съответните обекти.

 

1.3.Изработване на макети на културно – историческите паметници на обекти получили най-голям брой гласове след проведено анкетно проучване:

Обект

1

Курилски м-р Св. Иван Рилски, кв. Курило

2

ц. "Св. Николай", кв.Славовци, гр. Нови Искър

3

м-р"Св. Три светители", с. Чепинци

4

ц. "Св. Троица", кв. Кумарица, гр. Нови Искър

5

Подгумерски м-р"Св. Димитър", с. Подгумер

6

"Черквицата", ц."Св. Петка", с. Балша

7

ц. "Св. Троица", с. Мировяне

9

ц."Св. Възнесение Господне", с. Кътина

8

ц. "Св. Архангел Михаил", с. Доброславци

10

ц. "Св. Николай Мирликийски", с. Негован

 

Макетите да бъдат изработени от РVC с добавки от дърво, кит, смола и силикон с мащаб 1:250. Оцветяването да е изпълнено с акрилни бои, съответстващи на използвания материал.

 

2. Изисквания

Оферта може да бъде подадена от физическо или юридическо лице.

Към офертата следва да бъдат приложени – документ за регистрация и/ или ЕИК, и/ или копие от лична карта.

Автобиографии на екипа, който ще изпълни задачата.

Списък на реализирани обекти, както и приложен снимков материал на обектите.

Предложение – Образец 1.

 

Забележка: Крайният срок за изпълнение на задачата е 01.10.2012.г.

3.Място и срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 08.08.2012 г. включително в Център за информация и обслужване на граждани – Фрон-офис. Адрес: гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 123

Офертите ще бъдат разгледани на 09.08.2012г. от 10.00ч. в Ритуалната зала на Район „Нови Искър”, адрес: гр. Нови Искър,  ул.”Искърско дефиле” № 123

 

Оферта съдържаща документ за регистрация и/ или ЕИК, и/ или копие от лична карта, автобиографии на екипа, който ще изпълни задачата. Списък на реализирани обекти, с приложен снимков материал, техническо и ценово предложение – Образец 1 се запечатват в непрозрачен плик с надпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Адрес: гр. Нови Искър

 ул.”Искърско дефиле” № 123

 

ОФЕРТА

ПО ПРОЕКТ: „ГРАДЪТ В МИНИАТЮРИ”

 

ПОДАТЕЛ

ИМЕ/ ФАМИЛИЯ/ ФИРМА

АДРЕС ЗА КОНТАКТ

ТЕЛ.

ФАКС:

e-mail:

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА