Проект „Виртуално-художествени решения за справяне с проблемите от хуманитарната криза, вследствие на войната в Украйна и дейности за постигане на равенство между половете“

 

Киното е много силен културен навик, защото предоставя на зрителя да преживее емоция. Потопени в истински човешки история, жителите и администрацията от районите на СО „Нови Искър“ и „Илинден“ ще преживеят тези емоции като част от изпълнението на проекта: „Виртуално-художествени решения за справяне с проблемите от хуманитарната криза, вследствие на войната в Украйна и дейности за постигане на равенство между половете“ който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2023. Провеждане на предвидените дейности, заедно с партньорите от районите на СО „Нови Искър“ и „Илинден“ имат за цел да популяризират град София и като културна дестинация, но и като генератор в създаването на решения на проблеми, причинен от хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията на Украйна през погледа жителите на районите, но и през погледа на младите аудитории.

Изпълнението на дейностите по проекта се извършва от Фондация „Хелп“, която ще излъчи на териториите на районите на СО „Нови Искър“ и „Илинден“, многократно награждаваните документални филми „Майка съм“, „Контролирани глътки въздух“ и „Код Украйна“ на режисьорката Ефемия Фард. Филмите са създадени с подкрепата на Нов български университет.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА