Предстояща обработка на тревните площи против кърлежи

 

На 30.08.2023 г. ще се обработват зелените площи на територията на района срещу кърлежи. Обработката ще бъде през нощта, с
начален час 00:00ч. и ще се извърши поетапно във всички населени места от район "Нови Искър". Използваният препарат е "Айкън".

Обработка ще се извърши при подходящи метеорологични условия.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА