„Информационни материали по кампания „Да спрем Африканска чума по свинете“

 

Подробности за кампанията може да се видят на следните линкове:

1. https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

2. https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА