Инвестиционно предложение за Изграждане на 4 нови свободностоящи еднофамилни къщи и сондажи за вода за битови нужди в новообразуваните урегулирани поземлени имоти – I-826,832 - за ЖС, IV-826,832 - за ЖС, V-826 - ЖС, VI-826 - за ЖС в с. Кътина

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА