Инвестиционно предложение за изграждане на обекти за "Жилищно строителство" в Поземлен имот с идентификатор 21662.4081.29 по КККР на с. Доброславци, м."Бреста"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА