РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" ТЪРСИ ЗА РАБОТА „ОБЩ РАБОТНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

 

 

Ние предлагаме:

- Граждански договор;

- 1 050 лв. нетно възнаграждение;

Основни отговорности:

-  Поддръжка и косене с тример на зелените площи в района;

-  Поддръжка на алеи, зелени площи в паркове и градинки;

- Поддръжка на: детски площадки и градинки, междублокови пространства, територии около обекти с общоградско и национално значение на територията на района, около районната администрация и кметствата, площи около паметници и спортни игрища, дворове и територии около храмове;

-  Качествено изпълнение на поставените задачи и за спазването на поставените срокове;

-  При необходимост изпълнение и на допълнителни дейности, свързани с работата;

 

  Необходими компетентности:

- Умение за работа с машини;

- Умение за работа в екип и сътрудничество;

 

Подборът ще се проведе след събеседване с кандидатите проявили интерес.

 

Краен срок за кандидатстване: 08.07.2023 г.


 Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля подавайте своите заявления лично във Фронт-офиса на район „Нови Искър“, на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж.

 

За повече информация можете да се обадите на телефон: 02/991-73-36 - Човешки ресурси на СО – Район „Нови Искър“.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА