Въвежда се Временна организация и безопасност на движението по две улици в град Нови Искър

 

От 24 май 2023 година се въвежда временна организация и безопасност на движението по улиците "Сълзица" и ул. "Васил Левски" в град Нови Искър. Това се налага във връзка с проекта "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. НОВИ ИСКЪР, РАЙОН "НОВИ ИСКЪР“. Информацията е изпратена от изпълнителя на проекта "ПроИнфра" ООД. Напомняме, че ако имате допълнителни въпроси или нужда от уточнаваща информация, може да се свържете с ръководителя на проекта инж. Мартин Павлов:

Т: +359 883 301 005
Е: m.pavlov@proinfra.bg

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА