Списък на граждани с доказана жилищна нужда, които са одобрени за настаняване под наем в общински жилища през 2023г.

 

Към документа, ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА