Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 започва

 

Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е създадена, за да провокира младите хора в търсенето на по-добри решения за общността. Вече две години инициативата подкрепя младежите от София в откриването и прилагането на работещи и иновативни идеи за града.
Инициативата е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж, на възраст от 15 до 29 г., който живее на територията на София. Записването тече през целия месец март и се случва чрез подаване на информационна карта и декларация засъгласие за обработване на лични данни на e-mail - mladi@sofia.bg.

Младите хора ще избират между четири направления с ментори, утвърдени специалисти в различните тематични области:

 Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“
 Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“
 Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“
 Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia

Освен в мотивационни сесии, водени от ментори, участниците в третото издание на инициативата за първи път ще имат възможността да се включат и в практики, лекции и представяне на работещи модели в международен мащаб от водещи експерти.

Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още - организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите.
Академията ще финансира проекти в размер до 5 000 лв., като стимулира работата в екип и обмяна на опит.
Програмата предвижда мотивационните срещи с ментори, както и практиките и лекциите с утвърдени експерти да се проведат от април до май, а реализирането на одобрените проекти да се случва от юни до ноември 2023 г.

Повече информация на Sofia.bg

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА