Столична община продължава кампанията „Компостирай вкъщи“ чрез предоставяне на безплатни компостери за домакинствата

 

Столична община продължава кампанията „Компостирай вкъщи“ чрез предоставяне на безплатни компостери за домакинствата. Всеки желаещ да получи компостер за събиране на биоразградими отпадъци трябва да подаде заявление по образец в деловодството на Район Нови Искър - СО в срок до 8 март 2023 г.

Кампанията „Компостирай вкъщи“ стартира през 2010 г. и цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни видове отпадъци.

При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци (треви, храсти, клони), очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.

Бланка за кандидатстване

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА